Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bakałarzewo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-630/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Bakałarzewo

Wartość ogółem: 42610,2

Wydatki kwalifikowalne: 42610,2

Dofinansowanie: 42610,2

Dofinansowanie UE: 36218,67

Nazwa beneficjenta: Gmina Bakałarzewo

NIP beneficjenta: 8440008292

Kod pocztowy: 16-423

Miejscowość: Bakałarzewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

gus przelicznik z hektara 2017, koronawirus 4 luty 2022, teren wydzielony na tor kolejowy, kamery dziwnów rondo, ochrona środowiska praca poznań, koronawiurs, iko bon turystyczny, stypendium marszałka województwa małopolskiego, technikum nr 10 w zsp nr 10 im. jana szczepanika, jak założyć dom opieki, dofinansowanie dla małych firm, parafka wzory, koszty niekwalifikowane, tygodnik lipnowski cli, ilość godzin w styczniu 2021, witam dzień dobry, ministerstwo finansów webinarium, rpo slaskie, ile zakazen 20 wrzesnia, język shona, ewakuacji

yyyyy