Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-266/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Pruszcz Gdański – miasto

Wartość ogółem: 412503

Wydatki kwalifikowalne: 412503

Dofinansowanie: 412503

Dofinansowanie UE: 350627,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

NIP beneficjenta: 5930206827

Kod pocztowy: 83-000

Miejscowość: Pruszcz Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

urząd pracy łuków oferty, wiadomosci z brzegu, transport śródlądowy w polsce prezentacja, jedno z pięciu w jastarni, przedszkole 102 warszawa, bruksela stolica, czym jest okres, multime

yyyyy