Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wąpielsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-034/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Gmina: Wąpielsk

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 120000

Dofinansowanie UE: 102000

Nazwa beneficjenta: Gmina Wąpielsk

NIP beneficjenta: 8781016708

Kod pocztowy: 87-337

Miejscowość: Wąpielsk

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

kompetencje zawodowe definicja, zespół szkół w sokołowie młp im jana pawła ii, mieszkania chronione jak otrzymać, szablon ogłoszenia, praca brzesko pup, okno kamienica, terminal lng, msz gov pl, praca prusice, wydział komunikacji sulejówek zapisy, tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zus 2020, kurs obrabiarek cnc, ukraina karpaty, budynek modułowy, zasada minimum, ip kwidzyn sprzedane, euro money

yyyyy