Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zbójna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-628/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Zbójna

Wartość ogółem: 90000

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Gmina Zbójna

NIP beneficjenta: 7211143154

Kod pocztowy: 18-416

Miejscowość: Zbójna

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

zgromadzone oszczędności krzyżówka, sekret piekna turek, rabarbar biała podlaska, nadleśnictwo starachowice, mniszek słowacja, odnawialne źródła energii co to, prosto z serca film edukacyjny, uzupełnij tabelę korzyści uzyskane przez szlachtę, dofinansowanie do kursów językowych, papillon książka pdf, dotacje na małe gospodarstwa, pracownik oficyny drukarskiej, nie mniej jednak pisownia, fobia przed chorobami, przychód całkowity

yyyyy