Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Łaskarzewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-304/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Łaskarzew – miasto

Wartość ogółem: 62637

Wydatki kwalifikowalne: 62637

Dofinansowanie: 62637

Dofinansowanie UE: 53241,45

Nazwa beneficjenta: Miasto Łaskarzew

NIP beneficjenta: 8262189095

Kod pocztowy: 08-450

Miejscowość: Łaskarzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

miasto jako przestrzeń destrukcji, jak założyć szkołę językową, zasada trwałości decyzji, zasada trwałości decyzji, dzien książki, powiaty województwa śląskiego, podział funduszy unijnych, inea inwestycje, praca pleszew pup, opole 2022, synonim obecnie, gmina blachownia, 8.1.2 wrpo, przeprowadzono serię doświadczeń chemicznych mających na celu zbadanie właściwości glicerolu, tryby zamówień publicznych, kim jest osoba bezrobotna, wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw 2018, kto odszyfrował enigme

yyyyy