Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Kozic Górnych oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie- Ignasinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-246/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Edukacja s.c. mgr Barbara Kołodziejczyk mgr Lilia Popławska

NIP beneficjenta: 7123220033

Kod pocztowy: 21-050

Miejscowość: Piaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

synonim wytyczne, pętla przekierowań firefox, powiatowy urząd pracy grodzisk wlkp, ministerstwo pracy i polityki społecznej adres

yyyyy