Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniow klas I – III w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-013/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Waśniów

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Beata Wiącek

NIP beneficjenta: 6611654923

Kod pocztowy: 27-425

Miejscowość: Waśniów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

żyrardów – miasto jednej fabryki, stanin, 6 program, krzeszowice rynek, w jakim języku myślą głusi, tarcza antykryzysowa 2022 wniosek, 30 lat, 881367779, pozyczka dla bezrobotnych, lgd zakole dolnej wisły, dotacja na zatrudnienie pracownika 2021, geodeta wałbrzych, społeczność lokalna i regionalna-test sprawdzający-grupa a, kujawsko pomorskie pl, kurs programista, urząd miasta bydgoszczy, ciężkie motocykle radzieckie pdf, horała, umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych wzór pdf, parp internacjonalizacja

yyyyy