Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w gminie Drelów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-242/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Drelów

Wartość ogółem: 119498

Wydatki kwalifikowalne: 119498

Dofinansowanie: 119498

Dofinansowanie UE: 101573,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Drelów

NIP beneficjenta: 5372550509

Kod pocztowy: 21-570

Miejscowość: Drelów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

budowa s7 lubień rabka, zatrudnienie pracownika dofinansowanie z unii 2022, wzór upoważnienia do złożenia dokumentów, zaświadczenie o odprowadzaniu składek zus przez pracodawcę wzór, zalozenie dzialalnosci 2021, s61 łomża południe łomża zachód

yyyyy