Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-194/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 189283

Wydatki kwalifikowalne: 189283

Dofinansowanie: 189283

Dofinansowanie UE: 160890,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Złotoryja

NIP beneficjenta: 6941566116

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Zlotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

badania na, darmowe kursy z unii europejskiej 2019, gsu pomoc, grzegorz j posel, projekt do realizacji, fizjoterapeuta wągrowiec, zapisano sumę 16 jednakowych składników, weksel in blanco wzór, lista krajów europy, oceń czy istniały szanse na osiągnięcie lepszego wyniku przez polaków, krawiec praga północ, euro 2020 tabela pdf, e recepta rejestracja, 136 dni po 27 lipca, rezygnacja ze stażu unijnego 2020, pies zachodniopomorskie, radek brzózka, kurs euro 14.03, mama wraca do pracy

yyyyy