Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie Lubuskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-137/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat słubicki

Gmina: Cybinka

Wartość ogółem: 102074,18

Wydatki kwalifikowalne: 102074,18

Dofinansowanie: 102074,18

Dofinansowanie UE: 86763,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Cybinka

NIP beneficjenta: 9261000593

Kod pocztowy: 69-108

Miejscowość: Cybinka

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat słubicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dotacja na utworzenie stanowiska pracy, urząd pracy pułtusk kontakt, mala pozyczka, kto opracowuje krajową ocenę ryzyka, horyzont2020, kup 2020, 12 listopada 2021, zs2wyszkow, kreator quizów, spektrum działania, 3 doby jaka to część bieżącego roku, odnowa synonim, wielton serwis, przedszkole rudy, licencja dron 2021

yyyyy

Dodaj komentarz