Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-218/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 6524840

Wydatki kwalifikowalne: 6524840

Dofinansowanie: 6524840

Dofinansowanie UE: 5546114

Nazwa beneficjenta: Gmina Wrocław

NIP beneficjenta: 8971383551

Kod pocztowy: 50-141

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

przedkładać synonim, nadwyżka kursu dewiz, wniosek o dofinansowanie przykład pdf, pfron jak obliczyć wskaźnik w szkole, czas rozliczenia cda, jak zmienić wygląd google, konsultacje ue katowice, fundacja pomoc opiekunom opinie, dofinansowania na firme 2021, kantor factory ursus, wup poznań power, dwu lub czteroosobowe sanie sportowe z kierownicą

yyyyy