Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Szkoły Podstawowej w Mlewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-008/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina: Kowalewo Pomorskie

Wartość ogółem: 29600

Wydatki kwalifikowalne: 29600

Dofinansowanie: 29600

Dofinansowanie UE: 25160

Nazwa beneficjenta: Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne TRIO

NIP beneficjenta: 8781689057

Kod pocztowy: 87-410

Miejscowość: Kowalewo Pomorskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

lista kompetencji, co to metryka, tablica symboli, na przykładzie, bon na zasiedlenie 2019 warunki

yyyyy