Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-193/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Gmina: Borów

Wartość ogółem: 108000

Wydatki kwalifikowalne: 108000

Dofinansowanie: 108000

Dofinansowanie UE: 91800

Nazwa beneficjenta: Gmina Borów

NIP beneficjenta: 9141002833

Kod pocztowy: 57-160

Miejscowość: Borów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

dofinansowanie do dekodera gov, druk us-7, każdą bryłę połącz strzałką z jej nazwą, kuke com pl, lidl plac szembeka, rpo wsl, sposób napędu pola wyboru wielokrotnego, dotacje na termomodernizację 2021, jadwiga emilewicz rodzice, wyodrębniona część jakiejś całości, zapytanie ofertowe do jakiej kwoty 2020, po prostu pisownia, sciany zielone, suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 308, prace przedwdrożeniowe, ulica suwalska, na podstawie akapitu 1 wskaż punkt zawierający stwierdzenie prawdziwe, powiatowy urząd pracy bielsko-biała, internetowy serwis miejski żywiec, urlop wychowawczy z urzędu pracy

yyyyy