Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Rybnickiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-109/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Czerwionka-Leszczyny

Wartość ogółem: 29660

Wydatki kwalifikowalne: 29660

Dofinansowanie: 29660

Dofinansowanie UE: 25211

Nazwa beneficjenta: Powiat Rybnicki

NIP beneficjenta: 6422590530

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

praca grójec pup, w.pl, irata kurs, upowaznienie

yyyyy