Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Gminie Raniżów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-215/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Raniżów

Wartość ogółem: 191149,8

Wydatki kwalifikowalne: 191149,8

Dofinansowanie: 191149,8

Dofinansowanie UE: 162477,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Raniżów

NIP beneficjenta: 8141665007

Kod pocztowy: 36-130

Miejscowość: Raniżów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski / Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

dyrektor operacyjny po angielsku, budżet firmy wzór, wzory upoważnień, pamiętaj że, poznaj polskę lista szkół które otrzymały dofinansowanie, www.fundi.pl, polityki społecznej, sterowiec nad rybnikiem, dotacje na firmę 2021, zz kadra azoty, dotacje z urzędu pracy na założenie firmy, wspólnota mieszkaniowa prawa i obowiązki zarządcy, dofinansowanie z lokalnej grupy działania, połączenie się przedsiębiorstw

yyyyy