Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-035/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski – miasto

Wartość ogółem: 29950

Wydatki kwalifikowalne: 29950

Dofinansowanie: 29950

Dofinansowanie UE: 25457,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Aleksandrowski

NIP beneficjenta: 8911408885

Kod pocztowy: 87-700

Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

promyk nadziei 146, nowy start plus, niepalenie razem czy osobno, certyfika, aleja kasztanowa 3a wrocław, wykup tbs 2017, wzory pism urzedowych, chrome ikona, wyciek z sutka we wczesnej ciąży forum, euro.2021 polska, urzad pracy konskie, przedszkole święciechowa

yyyyy