Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-020/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Gmina:

Wartość ogółem: 29699

Wydatki kwalifikowalne: 29699

Dofinansowanie: 29699

Dofinansowanie UE: 25244,15

Nazwa beneficjenta: Powiat Rypiński

NIP beneficjenta: 8921298056

Kod pocztowy: 87-500

Miejscowość: Rypin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

szczepionki a nowotwory, najgorsza dzielnica warszawy, minister polski, de minimis 2020, urząd marszałkowski olsztyn departament ochrony środowiska, umwd.pl, twoje życie, tablica kraśnik, alternatywne paliwa, jednostka bau/ml, gmina backowice, dofinansowanie prawa jazdy c+e 2019, urzad miasta olsztyn, wyjście ewakuacyjne przepisy, cyfrowy dolny śląsk, wykaz nieruchomości objętych roszczeniami warszawa 2020

yyyyy