Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Jedlińsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-264/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Jedlińsk

Wartość ogółem: 224603,9

Wydatki kwalifikowalne: 224603,9

Dofinansowanie: 224603,9

Dofinansowanie UE: 190913,32

Nazwa beneficjenta: Gmina Jedlińsk

NIP beneficjenta: 7962896026

Kod pocztowy: 26-660

Miejscowość: Jedlińsk

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

sko w warszawie, co do zasady, zamówienie z wolnej ręki wzór 2021, murzyn opiekuje się niepełnosprawnym film, fundusz.org, kursy dla bezrobotnych 2021, jak sie pisze

yyyyy