Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Płońsku w roku szkolnym 2013/2014

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-287/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Płońsk – miasto

Wartość ogółem: 341632,5

Wydatki kwalifikowalne: 341632,5

Dofinansowanie: 341632,5

Dofinansowanie UE: 290387,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Płońsk

NIP beneficjenta: 5671783718

Kod pocztowy: 09-100

Miejscowość: Płońsk

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

za krokiem krok, mpgk opatów, homla galeria mokotów, negatywna opinia o pracowniku wzór pdf, kielce informacje, wzór listu intencyjnego, firma budowlana kujawsko pomorskie, opisuje własne życie na tle epoki, gus z 06

yyyyy