Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śl.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-113/10-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Ząbkowice Śląskie

Wartość ogółem: 361091,1

Wydatki kwalifikowalne: 361091,1

Dofinansowanie: 361091,1

Dofinansowanie UE: 306927,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Ząbkowice Śląskie

NIP beneficjenta: 8871635243

Kod pocztowy: 57-200

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

nie ma jak rodzina, dzień książki, podkreśl cechę która nie opisuje polskiego przemysłu przed restrukturyzacją, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności 2021, planowane stacje metra, skład budowlany jurek, gmina działoszyce, neuromed kraśnik, dotację na rozwój gabinetu kosmetycznego 2021, program operacyjny infrastruktura i środowisko 2007 2013, obowiązek sprawozdawczy z-15, własna działalność gospodarcza dofinansowanie, inwestycja w siebie, najbezpieczniejszy telefon, urząd pracy rawicz, fabryka pelna zycia, równe polska, www mg gov pl, piosenka o politykach

yyyyy