Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-128/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin

Wartość ogółem: 183817,81

Wydatki kwalifikowalne: 183817,81

Dofinansowanie: 183817,81

Dofinansowanie UE: 156245,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubin

NIP beneficjenta: 6922256461

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

dotacje dla organizacji pozarządowych 2021, dni dąbrowy górniczej 2019 kiedy, prawo jazdy kat c lublin dofinansowanie, cel definicja, wałbrzych nieruchomości, 12,5, dobrawa imie, dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy, centrum kształcenia językowego opinie, www pomoc lodzkie eu, mosty szczecin, www ncbr gov pl, program operacyjny infrastruktura i środowisko 2007 2013, bgk pożyczka płynnościowa

yyyyy