Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus w Warszawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-257/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp.zo.o Sp.k

NIP beneficjenta: 5222455844

Kod pocztowy: 01-490

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

xvi lo, ośrodek przemysłowy, niedobor rynkowy, certyfikacja, prace badawczo rozwojowe, ustawa o pomocy społecznej 2018 zmiany, plus lista, urzad pracy w bochni, jezyk st, pup w grójcu, bon energetyczny dochód, urząd marszałkowski łódź godziny pracy

yyyyy