Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. bł. E. Bojanowskiego w Mchawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-195/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Baligród

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

NIP beneficjenta: 6881228745

Kod pocztowy: 38-606

Miejscowość: Mchawa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

krajna, stopki do wózka inwalidzkiego, mały przedsiębiorca 2020, dotacje dla rolników 2021 na działalność pozarolniczą, najbezpieczniejszy telefon, zalety wielkich miast, ekonomizacja języka przyklady, tablica kujawsko pomorskie, szpital dziecięcy krysiewicza poznań, urzad miasta bielsko-biała, budowa obwodnicy góry kalwarii, www krzywin pl

yyyyy