Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-272/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Skórzec

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Tęcza”

NIP beneficjenta: 8212636505

Kod pocztowy: 08-114

Miejscowość: Gołąbek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

podmioty powiązane jednoosobową działalność gospodarczą, urząd pracy gorzów, jak wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie 2014, aktywny formularz dla opłat ryczałtowych za rok 2020, 801 gdańsk, szary garnek gliniany krzyżówka, przychodnia bracka bielszowice, niekorzystanie z ulgi dla klasy średniej, dofinansowanie na działalność gospodarczą

yyyyy