Indywidualizacja procesu nauczania kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-036/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Niebylec

Wartość ogółem: 330000

Wydatki kwalifikowalne: 330000

Dofinansowanie: 330000

Dofinansowanie UE: 280500

Nazwa beneficjenta: Gmina Niebylec

NIP beneficjenta: 8191565408

Kod pocztowy: 38-114

Miejscowość: Niebylec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/5/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

szkoła podstawowa w niegardowie, policja serock, dotację na agroturystykę 2021, euro 2020 jakie kraje, 136 dni po 11 lipca, pup lubelskie, weksel na zlecenie, ile trwa film polityka, rzecznik praw obywatelskich czym się zajmuje, lam elblag, czaszka słonia, obszar, dotacje na pracownika z urzędu pracy, pomoc de minimis krok po kroku, w jakich sytuacjach na co dzień korzystamy z wiedzy geograficznej, weryfikacja finansów, ciech press, typ umowy samozatrudnienie, lublin zamieszki, europejski rok dziedzictwa kulturowego

yyyyy