Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Horyniec-Zdrój

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-153/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Horyniec-Zdrój

Wartość ogółem: 113942

Wydatki kwalifikowalne: 113942

Dofinansowanie: 113942

Dofinansowanie UE: 96850,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Horyniec Zdrój

NIP beneficjenta: 7931506484

Kod pocztowy: 37-620

Miejscowość: Horyniec-Zdrój

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

program pity 2019, termomodernizacje, jak wybrać numer wewnętrzny w telefonie dotykowym, 4f sokółka, kurs euro 29.10 21, budowa tunelu pod ursynowem, tak lub nie odpowiedź, stowarzyszenie bielskie centrum przedsiębiorczości, dofinansowanie de minimis, programy do nauki zdalnej, ifs gdańsk, domki wieleń, wojewódzki urząd pracy szczecin, arimr dotacje do fotowoltaiki, zarząd wspólnoty, woj opolskie miasta, gus spis.gov.pl logowanie, zapisywanie zakładek chrome, www gov pl certyfikat, biznes do 20 tys, kredyt na własną działalność

yyyyy