Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Milicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-208/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Milicz

Wartość ogółem: 436721,75

Wydatki kwalifikowalne: 436721,75

Dofinansowanie: 436721,75

Dofinansowanie UE: 371213,49

Nazwa beneficjenta: Gmina Milicz

NIP beneficjenta: 9161306571

Kod pocztowy: 56-300

Miejscowość: Milicz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

bezpieczna odległość od linii wysokiego napięcia koparka, izba przemysłowo handlowa białystok, wykształcenie gimnazjalne czy podstawowe, anna hlebicka józefowicz, kleeberga 12a lublin, sierpniu, budowa metra trocka, matras galeria łódzka, jak zł, plac 3 krzyży gdańsk

yyyyy