Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lesko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-051/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Lesko

Wartość ogółem: 130968,6

Wydatki kwalifikowalne: 130968,6

Dofinansowanie: 130968,6

Dofinansowanie UE: 111323,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Lesko

NIP beneficjenta: 6881245092

Kod pocztowy: 38-600

Miejscowość: Lesko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

urząd pracy aleksandrów łódzki, kredyt de minimis, najmniejsze miasto w polsce 2020, arimr dotacje na działalność pozarolniczą 2022 pkd, państwo trzecie, zdz kętrzyn, środki unijne 2021, góry łosiowe, dofinansowanie unijne 2021, raport wynagrodzeń 2014, nieruchomosci poniec, wspólnota lukowska, czy rencista może brać dopłaty bezpośrednie, jaki środek stylistyczny służy wprowadzeniu zwrotu do odbiorcy, chleb z razowej mąki pszennej krzyżówka

yyyyy