Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-254/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Borowie

Wartość ogółem: 134177

Wydatki kwalifikowalne: 134177

Dofinansowanie: 134177

Dofinansowanie UE: 114050,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Borowie

NIP beneficjenta: 8262037310

Kod pocztowy: 08-412

Miejscowość: Borowie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/4/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

parko łęczna, wezwanie do zwrotu zaliczki pdf, buglo cennik, ww.w, egzamin zawodowy technik usług kosmetycznych 2021

yyyyy