Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-918/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina: Trzcianne

Wartość ogółem: 36717,3

Wydatki kwalifikowalne: 36717,3

Dofinansowanie: 36717,3

Dofinansowanie UE: 31209,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzcianne

NIP beneficjenta: 5461321354

Kod pocztowy: 19-104

Miejscowość: Trzcianne

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

biblioteka na koszykowej, promocja stron internetowych, serwis informacyjny polskiego prawa, uwięzione odc 14, kalambury dla dorosłych hasła pdf, kierunkowy 223 koszt, harmonogram wywozu śmieci parczew, list zagrożony korozją, które z poniższych zdań nie oddaje sensu przytoczonego fragmentu tekstu, faza ekspansji, karta podatkowa 2014, oferta współpracy wzór pdf, kredyt na firmę na start, szczęka habsburgów, euro 2021 – polska, kontrola międzyresortowa, poznan uczelnie, ciasto nowoczesne, facebook pomoc techniczna, kamionkowska 9b warszawa

yyyyy