Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żywiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-063/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Żywiec

Wartość ogółem: 418990

Wydatki kwalifikowalne: 418990

Dofinansowanie: 418990

Dofinansowanie UE: 356141,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Żywiec/ Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Żywcu

NIP beneficjenta: 5531048829

Kod pocztowy: 34-300

Miejscowość: Żywiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

strony informacyjne, tomasz komornicki, www.gus, koronawirus 4 luty 2021, warszawa m, dofinansowanie do prawa jazdy, popc 4 obszary, 6 września 2021, samorząd terytorialny i polityka regionalna, kursy zawodowe legnica, wp0 poczta

yyyyy