Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych w Pyskowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-231/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Pyskowice

Wartość ogółem: 247200

Wydatki kwalifikowalne: 247200

Dofinansowanie: 247200

Dofinansowanie UE: 210120

Nazwa beneficjenta: Gmina Pyskowice

NIP beneficjenta: 9691573512

Kod pocztowy: 44-120

Miejscowość: Pyskowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

kotły co – pleszew. ślusarstwo produkcyjno-usługowe “białek” pleszew, art 15zze4, www praca gov pl, państwo trzecie, zsrcku, google pl wyszukiwarka strona główna, co może powstać po przetworzeniu makulatury, wizualizacja projektu

yyyyy