Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-354/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Iłża

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic

NIP beneficjenta: 7962689161

Kod pocztowy: 27-100

Miejscowość: Kajetanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

czy umowa zlecenie wlicza się do kapitału początkowego, uczeń przygotował osiem próbek produktów spożywczych o tej samej, jak opisać trudną sytuację życiową, poznań olsztyn pkp, urząd gminy i miasta jastrowie, portal beneficjenta białystok, rządy gomułki w skrócie, kroki

yyyyy