Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-505/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Luiza Anna Gabrylewska

NIP beneficjenta: 9661523722

Kod pocztowy: 15-157

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/7/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

prace interwencyjne ile płaca 2021, yves rocher wroclavia, ue jelenia góra, podkreśl poprawne zakończenia zdań dotyczących rozmnażania się gadów, zakład komunalny stężyca, dotację na rozpoczęcie działalności 2020, praga ceny 2017, de minis, definicja ulicy, yves rocher wroclavia, poznajmy sie pomorskie, co to jest rozporządzenie, prosto shop, wyjaśnienie do straży miejskiej za złe parkowanie wzór, integrowanie ujednolicenie, pzu portal, mapa kujawsko pomorskiego, zsp2 rydułtowy, zus us 7, 97-216 czerniewice, urząd pracy piekary śląskie

yyyyy