Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-251/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 1085494,1

Wydatki kwalifikowalne: 1085494,1

Dofinansowanie: 1085494,1

Dofinansowanie UE: 922669,99

Nazwa beneficjenta: Gmina Wałbrzych

NIP beneficjenta: 8862584003

Kod pocztowy: 58-300

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

i-fundusze.pl, projekt 333, firefox zoom, polska słowacja o której, dofinansowanie katowice, kredyt dla nowych firm 2021, profilaktyka próchnicy u dzieci, szkoła podstawowa pogrodzie, kody na receptach, produkcja ciągła, dotacje na dom seniora 2019, covid 19 kwietnia 2021, sposób łączenia belek krzyżówka, spis.gov.pl ankieta, kożystać, gdzie z dwulatkiem małopolska, charakter raka, lista obecności pdf, zs3 szamo, ecdl.malopolska.pl, euro.2021 polska

yyyyy