Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Szypliszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-479/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Szypliszki

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 120000

Dofinansowanie UE: 102000

Nazwa beneficjenta: Gmina Szypliszki

NIP beneficjenta: 8442140707

Kod pocztowy: 16-411

Miejscowość: Szypliszki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

złotowa, portal biura, biznes na wsi dotacje 2019, urzad pracy jarocin, praca syców urzad pracy, urząd miejski kamień krajeński, poradnik dla przyszłych mam pdf

yyyyy