Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-227/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Mińsk Mazowiecki – miasto

Wartość ogółem: 516839,4

Wydatki kwalifikowalne: 516839,4

Dofinansowanie: 516839,4

Dofinansowanie UE: 439313,49

Nazwa beneficjenta: Miasto Mińsk Mazowiecki

NIP beneficjenta: 8222146599

Kod pocztowy: 05-300

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

pan rafał pracuje w odległości 15 km od domu i dojeżdża do pracy samochodem, nie zdrowo, praca krzyż wielkopolski, gowin wykształcenie

yyyyy