Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 w Legionowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-286/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Legionowie

NIP beneficjenta: 5361764572

Kod pocztowy: 05-122

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

zgm rybnik, miejski portal internetowy, warunki wejścia do unii europejskiej, e dokumenty gov, autostrada a1 częstochowa pyrzowice, na codzień jak piszemy, agenda 2030 cele, powiatowy urząd pracy w gryfinie, jak rozszerzyć okno przeglądarki, pozyczki na kształcenie, os wysokie

yyyyy