Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Świebodzice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-097/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 216820,7

Wydatki kwalifikowalne: 216820,7

Dofinansowanie: 216820,7

Dofinansowanie UE: 184297,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Świebodzice

NIP beneficjenta: 8842365249

Kod pocztowy: 58-160

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

rozporządzenie ministra finansów, pismo do wiadomości, hotel wileński olsztyn, szusz kafeteria 44, ile można być na bezrobociu, dofinansowanie na działalność gospodarczą 2022, dotacje dla fundacji 2022, małgorzata kulczyk, 3940 brutto ile to netto, metro krakow, naboru kprm

yyyyy