Indywidualizacja procesu nauczania w klasacha I-III szkół podstawowych Gminy Sadowne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-318/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Sadowne

Wartość ogółem: 134577,32

Wydatki kwalifikowalne: 134577,32

Dofinansowanie: 134577,32

Dofinansowanie UE: 114390,72

Nazwa beneficjenta: Gmina Sadowne

NIP beneficjenta: 8241708503

Kod pocztowy: 07-140

Miejscowość: Sadowne

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/15/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

asy b klasy cda, govtech, parafia szamocin, cenny uklad figury w pokerze krzyżówka, ile wynosi wynagrodzenie za staż unijny 2020, wrota podlasia ppe, plan tekstu wykładu w formie punktów krzyżówka

yyyyy