Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-756/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 3442029

Wydatki kwalifikowalne: 3442029

Dofinansowanie: 3442029

Dofinansowanie UE: 2925724,65

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

portal regionalny konin, senso rzeszów, 2809 brutto ile to netto, ministerstwo rozwoju pracy i technologii, znaki adr, parafia lubenia, ostateczne rozwiązanie cda, pup lubaczów oferty pracy, quady lubuskie, przykładowy kosztorys utrzymania dziecka wzór, portal beneficjenta warszawa, 1pkt ile to procent, kosmetyk synonim

yyyyy