Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Końskowola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-245/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Końskowola

Wartość ogółem: 144849

Wydatki kwalifikowalne: 144849

Dofinansowanie: 144849

Dofinansowanie UE: 123121,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Końskowlola

NIP beneficjenta: 7162671389

Kod pocztowy: 24-130

Miejscowość: Końskowola

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

wszystko jest we wszystkim, okna używane ostróda, pozytywna opinia o stażyście przykład, konstytucja biznesu 2018, tablica unijna, chińskie imiona lista, zawart, darmowe szkolenia 2021, polska słowacja relacja, dofe, dom dziennej opieki dla osób starszych, płatny staż, gops janowiec, jak długo można przechowywać dane osobowe, zasady wyborów do parlamentu europejskiego

yyyyy