Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza-II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-078/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lubsza

Wartość ogółem: 118869,5

Wydatki kwalifikowalne: 118869,5

Dofinansowanie: 118869,5

Dofinansowanie UE: 101039,08

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubsza

NIP beneficjenta: 7471406277

Kod pocztowy: 49-313

Miejscowość: Lubsza

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

kurs cukierniczy lublin, dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, cele unii europejskiej, element kratownicy krzyżówka, prognozy finansowe wzór, pcpr swidnica, staż z urzędu pracy 2018, lądowanie samolotu na a1, wypełniony dziennik praktyk żłobek, ztó, rolowana dąbrowa, ciąg podpór przy konstrukcji architektonicznej, czempin.pl, dotacja na konie 2021, lista obecności sierpień 2020, fundusz nowa europa, nieelegancka charakterystyka

yyyyy