Indywidualizacja procesu nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-359/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Ostrów Mazowiecka – miasto

Wartość ogółem: 304956,55

Wydatki kwalifikowalne: 304956,55

Dofinansowanie: 304956,55

Dofinansowanie UE: 259213,07

Nazwa beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka

NIP beneficjenta: 7591625088

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

dlaczego w polsce powinno się wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, najuboższa warstwa robotników zatrudnionych w przemyśle, projekt budy dla psa pdf, robotnik zatrudniony przy odnawianiu obiektu, ceidg gov pl wyszukiwarka, dofinansowania europejskie

yyyyy