Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-131/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 584284,9

Wydatki kwalifikowalne: 584284,9

Dofinansowanie: 584284,9

Dofinansowanie UE: 496642,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Świdnica

NIP beneficjenta: 8840024797

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

niepełnosprawni 2021, szkoła odcinek 829 cda, bazar namysłowska zamkniety, przeglądy gov, limit płatności gotówką za faktury 2020, dopuszczalna różnica wysokości stopni, powiatowy urząd pracy nowy sącz

yyyyy