Indywidualizacja Stronie Śląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-169/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Stronie Śląskie

Wartość ogółem: 77900

Wydatki kwalifikowalne: 77900

Dofinansowanie: 77900

Dofinansowanie UE: 66215

Nazwa beneficjenta: Gmina Stronie Śląskie

NIP beneficjenta: 8811002468

Kod pocztowy: 57-550

Miejscowość: Stronie Śląskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/31/2011

Data zakończenia realizacji: 6/22/2012

zachorowania 29.03, pogorszenie słuchu icd 10, wieś to też polska, dofinansowanie dla osp 2022, podkreśl zdania w których opisano korzyści wynikające z przyjmowania imigrantów, infrastruktura punktowa, polska slowacaj, stypendium szkoleniowe 2021 kwota, lgd gminy powiatu świeckiego, wydział komunikacji kłobuck, urzad pracy braniewo, wtz kłecko, www.arimr.gov.pl.- wniosek o płatność, moc, 1 etap edukacyjny, wykaz mieszkań komunalnych do wykupu w łodzi, larwy w maseczkach, pup sztum

yyyyy