Indywidualizacja szansą dla wszystkich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-025/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Hyżne

Wartość ogółem: 188530,5

Wydatki kwalifikowalne: 188530,5

Dofinansowanie: 188530,5

Dofinansowanie UE: 160250,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Hyżne

NIP beneficjenta: 8133303324

Kod pocztowy: 36-024

Miejscowość: Hyżne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

trampoliny dąbrowa górnicza, zabytki wałbrzycha, prywatne ośrodki rehabilitacyjne po udarze śląskie, www niania pl kraków, odrzuca ogólnie przyjęte normy wartości, przyporządkuj podane niżej prawa człowieka do odpowiednich generacji, g2a arena rzeszów

yyyyy