Indywidualizacja szansą na lepsze wyniki w nauce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-239/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ułęż

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Ułęż

NIP beneficjenta: 5060007882

Kod pocztowy: 08-504

Miejscowość: Ułęż

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

urząd miasta orneta, biuro ogłoszeń rzeczpospolita, stokrotka olsztyn, granica kołbaskowo aktualnie, cennik usług budowlanych 2019 pdf, gry do opiekowania, wręczenie pucharu euro 2020, szkoła tytusa, ebs grybów, rezygnacja z dofinansowania wzór, wybory samorządowe 2018 legionowo kandydaci, transport multimodalny definicja, rup katowice, oświadczenie o niestosowaniu rozporządzenia, powiatowy urząd pracy kraśnik, klasztor dominikanów lublin, pracuje w odlewni krzyżówka, mix taxi szczecin kontakt, wsparcie seniorów, powiatowy urząd pracy bytów

yyyyy