Indywidualizacja szansą na rozwój

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-011/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Gmina: Gardeja

Wartość ogółem: 202991

Wydatki kwalifikowalne: 202991

Dofinansowanie: 202991

Dofinansowanie UE: 172542,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Gardeja

NIP beneficjenta: 5811850255

Kod pocztowy: 82-520

Miejscowość: Gardeja

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/5/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

pomorskie koronawirus, wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia braków formalnych wzór, sprawdź e receptę, urząd marszałkowski kraków praca, przyporządkuj podane w tabeli informacje krajom o właściwym poziomie rozwoju, nowoczesnaszkola, stanislaw wojcik

yyyyy