Indywidualizacja szansą na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-242/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Górzno

Wartość ogółem: 140746,5

Wydatki kwalifikowalne: 140746,5

Dofinansowanie: 140746,5

Dofinansowanie UE: 119634,53

Nazwa beneficjenta: Gmina Górzno

NIP beneficjenta: 8262036670

Kod pocztowy: 08-404

Miejscowość: Górzno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/22/2013

rozdzieleni 2020, maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego, ustawa, fundacja onkologiczna rakiety, gdzie zgłosić nieuczciwego wynajmującego, kaszub, projekty unijne dla szkół podstawowych 2019, dowcipne słowo roku, przedszkole bledzew, funduszeue

yyyyy